Exposition de fin de maîtrise de Shiqi Liu

Affiche Shiqi LIU